CURS RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PROFESIONAL GROUP – Centru de Formare Profesională  organizeaza cursul  de specializare in baza Standardului Ocupational pentru Educatie si Formare profesionala  aprobat de AUTORITATEA NATIONALA pentru CALIFICARI (ANC).

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

cod COR 242231

DATA PROTECTION OFFICER – DPO

 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date este aplicat incepand cu data de 25 mai 2018 la nivelul intregii Uniuni Europene precum si in orice alt stat unde se folosesc date personale ale cetatenilor UE (General Data Protection Regulation – GDPR).


Articolul 37 alin. 5 din Regulamentul UE 2016/679 stabileste ca responsabilul cu protectia datelor sa fie ”desemnat pe baza calitatilor profesionale si, în special, a cunostintelor de specialitate în dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum si pe baza capacitatii de a indeplini sarcinile prevazute la articolul 39.”

Pret Promotional: 980 lei

Regulamentul General privind Protectia Datelor („GDPR”) impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate Statele Membre ale Uniunii Europene si , prin urmare si in Romania, inlocuind prevederile cuprinse in Directiva 95/46/CE. GDPR urmeaza sa devina direct aplicabil in Romania la data de 25 mai 2018.

Ca urmare a aplicarii directe a GDPR, anumite organizatii vor fi obligate sa desemneze o persoana ca Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal va fi desemnat atat in cadrul organizatiilor din sectorul public, cat si a celor din sectorul privat. In acest sens, conform GDPR, Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal va fi desemnat in mod obligatoriu in cadrul:

·         tuturor autoritatilor si organismelor publice (indiferent de specificul activitatii desfasurate de acestea si de tipul datelor cu caracter personal prelucrate);

·         organizatiilor din sectorul privat ale caror activitati principale constau in operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care implica monitorizarea periodica si sistematica a persoanelor fizice pe scara larga;

·         organizatiilor din sectorul privat ale caror activitati principale constau in prelucrarea pe scara larga a unor categorii speciale de date cu caracter personal, mentionate in mod expres in cadrul GDPR.

In ceea ce priveste organizatiile din sectorul privat care nu au obligatia legala de a desemna un Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, atat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si organismele competente de la nivelul Uniunii Europene cu  atributii in acest domeniu, recomanda desemnarea unei astfel de persoane, in considerarea cerintelor impuse prin GDPR.

Competente si deprinderi :

1. Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

2. Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat.

3. Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

4. Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

5. Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu  caracter personal.

6. Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal.

7. Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.

8. Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

9. Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei.

10. Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe informatii recomandam consultarea Ghidului privind Responsabilul cu protectia datelor (DPO), accesibil în secțiunea speciala privind Noul Regulament de pe site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.


Condiţiile de acces sunt cele prevazute in STANDARDUL OCUPATIONAL publicat:

1. Informaţii despre programul de educatie si formare profesională

Descrierea programului de educatie si formare profesionala :

Durata totală a cursului, nr. ore : 180  din care:

60 ore  teorie;

120 ore practica.

Programul – cadru de educatie si formare profesională se stabileste conform Standardului Ocupational pentru Educatie si Formare Profesionala

•           Planul de pregătire (Anexa B1)

•           Programa de pregătire teoretică şi practică (Anexa B2)

Pregatirea practica se va desfasura sub coordonarea unui formator si va consta in aplicarea cunostintelor asimilate prin rezolvarea diverselor spete si probleme practice in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Bugetul de timp alocat evaluărilor periodice şi evaluării finale nu se include în durata totala a cursului.

 

2. Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:

Nivelul de studii:

•           invatamant superior cu diploma de licenta

3.Cerinţe speciale:

Cerinte de exercitare a ocupatiei :

Vechime in munca : minim 1 an , studii superioare absolvite cu diploma de licenta si curs de specializare/perfectionare absolvit cu certificat care sa ateste competentele formate; cunoasterea aprofundata  a legislatiei domeniului; abilitati de comunicare, responsabilitate, seriozitate, punctualitate, empatie, capacitate de analiza-sinteza; capacitatea de a asigura confidentialitatea datelor la care acced.

Certificatele de absolvire sunt date de catre Ministerul Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice  in corelatie cu cerintele standardului ocupational, prin intermediul furnizorului de formare profesionala autorizat  si sunt valabile atat national cat si international, prin apostilare, în toate tarile ce au aderat Convenţiei de la Haga.

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu, ce poseda performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.

FORMULAR INSCRIERE ONLINE LA CURS

 


 

top