Curs dispecere centru de alarmaCursul DISPECER CENTRU DE ALARMA este autorizat  A.N.C  . Cod COR 541408 in baza programei –cadru avizata de IGPR  si  este un curs de formare profesională – tip specializare, avand o DURATA TOTALA DE 72 DE ORE, din care:

 • pregătire teoretică: 32 de ore;
 • pregătire practică (activităţi practice în dispecerat): 40 de ore.

Activităţile practice sunt destinate fundamentării unor concepte, întocmirii unor algoritmi şi metode de lucru, interpretării semnalelor înregistrate în dispecerat, coordonării echipajelor de intervenţie şi cooperării cu autorităţile.

Bugetul de timp alocat evaluărilor periodice şi evaluării finale nu se include în durata totala a cursului.

Programa-cadru a fost elaborată cu consultarea furnizorilor de formare profesională, a organizaţiilor patronale şi a asociaţiilor profesionale din domeniul securităţii private, avizată de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică sub nr. 344.429/S3/TL/23.11.2012 şi aprobată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Pret: 500 lei

                                                                                                                Taxa examinare si eliberare diploma 50 LEI 

ATENTIE !!! Cerinte obligatorii, potrivit H.G. nr. 301/2012 ! Pentru avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, solicitantul trebuie sa depuna la I.J.P/DGPMB competent teritorial, documentatia prin care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 93 alin. (1) din anexa H.G. nr. 301/2012, respectiv sa faca dovada ca are angajati si avizati dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului.

CONDIŢII DE ACCES:

 • persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • minim studii medii;
 • certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic;
 • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

 

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu, ce poseda si performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.

Certificatele de absolvire sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.


Având în vedere Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi ale standardului ocupaţional menţionat, a rezultat că dispecerul centru de alarmă trebuie să posede următoarele competenţe specifice:

 • Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor de monitorizare ;
 • Identificarea situaţiilor în care sunt necesare intervenţiile la obiectivul monitorizat ;
 • Coordonarea acţiunii echipajelor mobile;
 • Întocmirea raportului sinteză pentru tura încheiată.

Adresabilitate curs: Cursul se adreseaza atat societatilor specializate de paza si protectie, cat si organizatiilor care doresc crearea unui sistem care sa le confere securitate comunicatiilor, personalului si documentelor.

 

OBIECTIVE GENERALE

La finalul cursului absolvenţii trebuie să dobândească cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) să aplice normele de sănătate şi securitate în muncă

b) să aplice normele de protecţie a mediului

c) să menţină relaţii de muncă eficace

d) să verifice starea de funcţionare a echipamentelor de monitorizare

e) să identifice situaţiile în care sunt necesare intervenţiile la obiectivul monitorizat

f) să coordoneze acţiunile echipajelor mobile

g) să întocmească raportul sinteză pentru tura încheiată


Ocupaţia Dispecer centru de alarmă este practicată în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie/companiilor de securitate .

Societăţile specializate de pază şi protecţie/ companiile de securitate sunt societăţi comerciale private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi prevederilor legislaţiei specifice, având ca obiect de activitate: servicii de pază/securitate a obiectivelor, bunurilor sau valorilor, servicii de pază/securitate a transporturilor de bunuri şi valori şi protecţia persoanelor.

Prin servicii de dispecerizare centru de alarmă se înţelege:

Organizarea si asigurarea permanentă a pazei/securităţii unui obiectiv prin intermediul sistemelor tehnice de detecţie semnalizare şi avertizare a efracţiei sau incendiului.

 

Dispecerul centrului de alarmă:

 • este persoana care urmăreşte permanent informaţiile primite de la sistemele tehnice de semnalizare si avertizare efracţie/incendiu, le analizează şi raportează în funcţie de tipul evenimentului, de protocolul încheiat cu beneficiarul şi funcţie de prevederile legale în domeniu.
 •  este angajat în firma ce oferă servicii de dispecerizare.

 

Centrul de alarmă este constituit de regulă în firme ce oferă servicii de pază şi securitate.

Dispecerul lucrează în ture de zi sau de noapte, asigurând monitorizarea permanentă a obiectivelor.

El colaborează în activitatea sa cu departamentul tehnic al firmei, cu echipajele mobile, precum şi cu pompierii sau poliţia, după caz.

FORMULAR INSCRIERE ONLINE LA CURS

 


 

top