curs-responsabil-mediu-1PROFESIONAL GROUP – Centru de Formare Profesionala  organizeaza cursul  de specializare certificat de Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Nationale in corelatie cu cerintele standardului ocupational “RESPONSABIL DE MEDIUcod COR 325710 .

Programul de formare profesionala este organizat in conformitate cu OUG 195/2005 și Legea 211/2011, avand insa in vedere intreaga legislatie in domeniu, actualizata.

Necesitatea formarii unei persoane in acest domeniu este prevazuta de OUG 195/2005, art. 94, lit.d, coroborata cu Legea 211/2011, art. 22.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, toţi generatorii de deşeuri au obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de această lege, în domeniul gestiunii deşeurilor pe amplasament, astfel:

Art. 22, al. 3 : “Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. 2, au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.

Art. 22, al. 4 : “ Persoanele desemnate, prevăzute la alin.3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

 

Curs disponibil in BUCURESTI, TIMISOARA, GALATI , precum si la cerere in orice alta localitate din tara pentru un grup de minim 10 persoane.

Pret PRET PROMOTIONAL pentru cursuri desfasurate in Bucuresti:

600 lei*

(*include toate costurile, materiale curs, sustinere examen, eliberare diplome/ adeverinte de studiu)

Pentru alte localitati din tara pretul va fi stabilit in functie de numarul de cursanti.

 

Ocupatia de „Responsabil de mediu” este intâlnita in toate societatile comerciale cu activitati posibile cu impact asupra mediului. Sectoarele de activitate ale acestor companii pot fi din

domeniile: industrie, agricultura, comert si servicii.

 

curs-responsabil-mediu-2Nivel de calificare 4 – responsabilul de mediu actioneaza conform Documentatiei sistemului de management de mediu al organizatiei.

 

Activitatea desfasurata de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de masuri pentru rezolvare a problemelor de mediu pentru protejarea

mediului, imbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei. Responsabilul de mediu are de indeplinit si realizat nenumarate activitati prin care sunt protejati factorii de mediu: apa, solul, atmosfera, dar si sanatatea oamenilor (salariatii proprii si vecinii), precum si modul de gestionare a substantelor chimice si periculoase, a deseurilor si ambalajelor. El este trebuie sa cunoasca procesul tehnologic si utilajele si echipamentele din dotare, pentru a identifica sursele de poluare, si punctele de prelevare probe pentru verificarea incadrarii in limitele impuse de cerintele legale.

 

Activitatea lui se desfasoara independent, pentru activitatile proprii, dar si in echipa, fapt ce implica o colaborare strânsa cu colaboratorii, dar si cu superiorii ierarhici, prin raportarea catre acestia a sarcinilor rezolvate. Responsabilul de mediu poate repartiza sarcini/masuri cuprinse in reglementarile/autorizatiile proprii organizatiei. De asemenea el actioneaza in coordonarea/verificarea activitatilor/masurilor legate de mediu, in cadrul compartimentelor organizatiei si in mod deosebit ale acelora cu impact asupra mediului. Totusi el nu poate avea puteri totale de decizie si de asigurare a resurselor. El desfasoara munca de birou, dar si activitati de control si monitorizare in cadrul atelierelor, atât in interiorul cât si in exteriorul cladirilor.

 

Principalele functii indeplinite de responsabilul de mediu sunt urmatoarele:

– gestionarea actelor normative de mediu

– elaborarea programului de management de mediu

– coordonarea procesului de instruire in domeniulmediului

– elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu

– monitorizarea factorilor de mediu

– realizarea auditului intern

– elaborarea Programului de audit intern

– supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta

– intocmirea documentatiei de management de mediu

– raportarea activitatii de mediu

 

Complexitatea activitatilor depinde de natura si marimea organizatiei in care isi desfasoara munca. El poate desfasura activitati de rutina, dar si activitati mai complexe de interpretare a rezultatelor din documentatii de mediu, supraveghere a monitorizarii calitative ale indicatorilor de poluare, precum si propuneri de depoluare a surselor. Sunt cazuri in care masurile necesare a fi luate (retehnologizare) in cadrul unei organizatii sunt influentate de resursele financiare (interesele clientilor/politica organizatiei), iar in acest caz puterea de rezolvare a aspectelor de mediu sunt limitate pentru responsabilul de mediu.

Competenţe şi deprinderi dobândite de titularul certificatului obţinut pe baza standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesionala:

 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
 • Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sanatos, securitate in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Coordonarea procesului de instruire in domeniul mediului
 • Gestionarea actelor normative de mediu
 • Elaborarea programului de management de mediu
 • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
 • Monitorizarea factorilor de mediu
 • Realizarea auditului intern
 • Elaborarea programului de audit intern
 • Supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta
 • Intocmirea documentatiei de management de mediu
 • Raportarea activitatii de mediu.

 

Durata de pregatire : 80 ore din care:

 • 46 ore pregatire teoretica
 • 34 ore pregatire practica

 

Locul de desfasurare:

 1. pentru pregatirea teoretica: Sali de curs ;
 2. pentru pregatirea practica: Sali de curs

 

Formele de organizare a programului de formare:

 1. a) pentru pregatirea teoretica: suport de curs, prezentare pe baza de planse si scheme, dezbateri, discutii interactive ;
 2. b) pentru pregatirea practica:lucru individual; lucru in echipe; lucrari practice;

                      

 

Formele si modalitatile de evaluare a programului de formare profesionala :

Evaluarea programelor de formare profesionala se va realiza pe baza de chestionare. Chestionarele vor cuprinde intrebari referitoare la organizarea programelor, activitatile teoretice si practice, activitatea formatorilor.

Chestionarele vor fi aplicate la finalul programului.Rezultatele acestora vor fi analizate impreuna cu persoanele implicate in derularea programelor si se vor stabili sarcini concrete privind cresterea calitatii programelor.

 

Personalul cooptat in activitatea de formare profesionala are o experienta vasta in domeniul   formarii profesionale.

 

Conditii de acces :

 • minim studii liceale cu diploma de bacalaureat;
 • abilitati specifice:persoane cu cetaţenia româna sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • aviz medical: certificat medical din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa şi apta din punct de vedere psihic.

Bugetul de timp alocat evaluarilor periodice şi evaluarii finale nu se include in durata totala a cursului.

 

 

Certificatele de absolvire sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, in toate ţarile ce au aderat Convenţiei de la Haga.

 

FORMULAR DE INSCRIERE ONLINE LA CURS

 


 

top