curs-sef-de-obiectivCursul  „SEF DE OBIECTIV „  este autorizat  A.N.C  . cod COR 123905  in baza programei cadru avizata de IGPR  si  este un curs de formare profesională – tip specializare.

Informaţii generale de interes privind practicarea ocupaţiei:

Calificarea este practicată în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie/ furnizorilor de servicii de pază/ securitate.

Societăţile specializate de pază şi protecţie/ furnizorii de servicii de pază/ securitate sunt societăţi comerciale private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi a prevederilor legislaţiei specifice, având ca obiect de activitate: servicii de pază/ pază/ securitate a obiectivelor, bunurilor sau valorilor; servicii de pază/ securitate a transporturilor de bunuri şi valori importante şi protecţia persoanelor; servicii de protecţie personală specializată denumită gardă de corp.

Prin servicii de pază/ securitate se înţelege:

– paza/ securitatea proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau ocupării abuzive;

– paza/ securitatea proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale;

– detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;

– paza/ securitatea proprietăţii intelectuale;

– paza/ securitatea mediului înconjurător;

– furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază/ securitate.

 

Pret: 320 lei

 

IMPORTANT !!!

CONDIŢII  DE ACCES :

Persoana care doreşte să practice ocupaţia de şef obiectiv servicii de pază/ securitate trebuie :

  • să fi obţinut în prealabil calificarea de agent pază/ securitate obiective, bunuri şi valori , ca urmare a participării la un curs de calificare-calificare de bază, sau să facă dovada că provine din sistemul naţional de apărare în calitate de cadrul activ sau militar angajat cu contract.
  • Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. Pentru a fi admisă la curs sau a candida la procesul de evaluare pentru calificarea de agent pază/ securitate obiective, bunuri şi valori trebuie să fie avizat de poliţie/ autoritatea de reglementare.
  • În plus, trebuie să aibă experienţă de minim un an în activitatea de pază sau în structurile sistemului naţional de apărare
  • persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
  • minim studii medii;
  • certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic;
  • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

 

DURATA TOTALA 80  DE ORE, din care:

–           Pregatire teoretica:  50  ore;

–           Pregatire practica :   30 ore

 

Bugetul de timp alocat evaluărilor periodice şi evaluării finale nu se include în durata totala a cursului.

 

Activităţile practice sunt destinate fundamentării unor concepte, întocmirii unor algoritmi şi metode de lucru,privitor la organizarea , conducerea si controlul  activitatii de paza., precum si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine.

 

Programa-cadru a fost elaborată cu consultarea furnizorilor de formare profesională, a organizaţiilor patronale şi a asociaţiilor profesionale din domeniul securităţii private, avizată de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică şi aprobată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 

ATENTIE !!! Cerinte obligatorii, potrivit  LEGII 333/ 2003  si a normelor metodologice de aplicare ,H.G. nr. 301/2012 !

 

Art. 33. – (1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de către personalul de pază, conducătorul societăţii trebuie să asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.
————————————————————————————————————–
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pază şi protecţie printr-o societate specializată, conducătorul societăţii specializate trebuie să desemneze un şef de obiectiv care să asigure relaţionarea permanentă cu beneficiarul serviciilor de pază şi să dispună măsuri de eficientizare a serviciului prestat, precum şi controlul personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se realizează zilnic, cel puţin o dată pe schimb, de către personalul cu atribuţii de control anume desemnat, consemnându-se despre aceasta în registrul de control.
(5) Şeful de tură sau de obiectiv, după caz, execută instruirea agenţilor de pază cu prevederile consemnelor generale şi particulare şi răspunde de modul de executare a serviciului de către aceştia.”

 

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu, ce poseda si performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.

Certificatele de absolvire sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.

Având în vedere Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi ale standardului ocupaţional menţionat, a rezultat că SEFUL DE OBIECTIV  trebuie să posede următoarele competenţe specifice:

 

Titlul unităţii 1: Pregătirea preluării în pază/ securitate a obiectivelor

Titlul unităţii 2: Organizarea activităţii de pază/ securitate în cadrul obiectivului

Titlul unităţii 3: Coordonarea activităţii personalului de pază/ securitate din cadrul obiectivului

Titlul unităţii 4: Cercetarea incidentelor de pază/ securitate din cadrul obiectivului

Titlul unităţii 5: Menţinerea capacităţii de acţiune a personalului de pază/ securitate din obiectiv

Titlul unităţii 6: Controlul activităţii de pază/ securitate din obiectiv

Titlul unităţii 7: Completarea documentelor administrative

 

Adresabilitate curs: Cursul se adreseaza atat persoanelor care lucreaza in cadrul  societatilor specializate de paza si protectie, cat si in cadrul  unitatilor care vor sa implementeze dispozitive de paza proprie.

 

OBIECTIVE GENERALE

La finalul cursului absolvenţii trebuie să dobândească cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea atributiilor specificate in standardul occupational.

 

Certificatele de absolvire sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.

FORMULAR INSCRIERE ONLINE LA CURS

 


 

top