Tehnician pentru Sisteme de Detectie, Supraveghere Video, Control AccesCursul  „TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES” este autorizat  A.N.C., N.C. 352130  si este un curs de formare profesională – tip specializare, avand  durata totala de 120 de ore, din care:

 • pregătire teoretică: 40 de ore;
 • pregătire practică (activităţi practice la sală): 80 de ore.

 

Activităţile practice sunt destinate fundamentării conceptelor, întocmirii  algoritmilor şi metodelor de lucru,  menţinerii unor bune relaţii de muncă, protecţiei mediului, pregătirii şi realizării sistemelor de securitate, monitorizării sistemelor de alarmare, instalării sistemelor de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, instalarii sistemelor tehnice de detecţie a efracţiei şi control acces, instalării sistemelor de televiziune cu circuit închis şi cooperării cu autorităţile.

 

Bugetul de timp alocat evaluărilor periodice şi evaluării finale nu se include în durata totală a cursului.

 

Condiţii de acces :

 • persoane cu cetatenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • minim studii liceale;
 • certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă din punct de vedere psihic;
 • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

Pret: 700 lei

Taxa examinare si eliberare diploma 50 LEI 

 

Formatorii sunt specialişti cu bogată experienţă în domeniu, ce poseda şi performanţe în formarea şi evaluarea competenţelor profesionale ale adulţilor.

Certificatele de absolvire sunt formulare eliberate de  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE şi MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, conform modelului de mai jos.

 

TEMATICA:

 • Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate;
 • Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate;
 • Instalarea sistemelor de detectie, semnalizare şi alarmare la incendiu;
 • Instalarea sistemelor tehnice de detectie, efractie şi control al accesului;
 • Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare;
 • Instalarea sistemelor de televiziune cu circuit închis;
 • Punerea în funcţiune a sistemelor instalate;
 • Asigurarea mentenanţei sistemelor instalate;
 • Asigurarea service-ului sistemelor instalate;
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
 • Meţinerea unor relaţii de muncă eficace;
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului.

 

Adresabilitate curs:

Cursul se adresează  atât societăţilor specializate de pază şi protecţie, cât şi organizaţiilor care doresc crearea unui sistem care să le confere securitate,personalului, bunurilor şi documentelor.

Standardul ocupaţional tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces, cod COR 352130, a fost aprobat  in data  de 23.09.2009 si publicat pe http://www.cnfpa.ro la domeniul ,,Administratie si servicii publice”, Cod R5

Programa-cadru a fost elaborată cu consultarea furnizorilor de formare profesională, a organizaţiilor patronale şi a asociaţiilor profesionale din domeniul securităţii private, avizată de Inspectoratul General al Poliţiei Române  –  Direcţia de Ordine Publică sub nr.  1.307.109/S3/TL/27.03.2013  şi aprobată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Tehnicianul pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces, pregăteşte şi desfăşoară lucrările de instalare a sistemelor de securitate, monteaza tubulatura pentru sistemele tehnice de securitate, realizează cablajul necesar sistemelor tehnice de securitate, instalează sistemele tehnice de detecţie, efracţie şi control al accesului, de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, de televiziune cu circuit închis (TVCI), de monitorizare, pune în funcţiune, asigura mentenanţa şi service-ului pentru sistemele instalate

 

Pentru a putea desfasura activitatile mai sus descrise, persoanele ce urmeaza a fi Tehnicieni pentru sisteme de securitate sau care doresc specializarea in acest domeniu, trebuie sa parcurga cursul Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces.

 

Ceea ce va propunem este tocmai aceasta opţiune de curs, certificat de CNFPA, prin care să obtineţi calificarea necesară activităţilor dumneavoastră. Certificatul obtinut, emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, este recunoscut la nivel naţional şi european.

FORMULAR INSCRIERE ONLINE LA CURS

 


top