Cursuri de specializare pentru  AGENT DE SECURITATE

 specializari-agent-de-securitate

 

 

 

 

 

 

 

– AGENT PAZĂ/ SECURITATE, COD COR 516901;

– AGENT CONTROL ACCES, COD COR 516902;

– AGENT DE PAZĂ/ SECURITATE INCINTĂ (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.), COD COR 516903;

– AGENT GARDĂ DE CORP, COD COR 516904;

– AGENT DE INTERVENŢIE PAZĂ ŞI ORDINE, COD COR 516907;

– AGENT TRANSPORT VALORI, COD COR 516908;

– AGENT CONDUCĂTORI DE CÂINI DE SERVICIU, COD COR 516909;

– ŞEF TURĂ, COD COR 516911;

– INSPECTOR DE PAZĂ/ SECURITATE, COD COR 516912;

– CONSULTANT DE PAZĂ/ SECURITATE, COD COR 516914.

 

 

Cursurile sunt  autorizate  A.N.C. in baza programelor  cadru avizate de IGPR .


 

      

Pret: 220 lei

 

 

Informaţii generale de interes privind practicarea ocupaţiei:

Calificarea este practicată în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie/ furnizorilor de servicii de pază/ securitate.

Societăţile specializate de pază şi protecţie/ furnizorii de servicii de pază/ securitate sunt societăţi comerciale private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi a prevederilor legislaţiei specifice, având ca obiect de activitate: servicii de pază/ pază/ securitate a obiectivelor, bunurilor sau valorilor; servicii de pază/ securitate a transporturilor de bunuri şi valori importante şi protecţia persoanelor; servicii de protecţie personală specializată denumită gardă de corp.

 

Prin servicii de pază/ securitate se înţelege:

– paza/ securitatea proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau ocupării abuzive;

– paza/ securitatea proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale;

– detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;

– paza/ securitatea proprietăţii intelectuale;

– paza/ securitatea mediului înconjurător;

– furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază/ securitate.

 

IMPORTANT !!!

CONDIŢII  DE ACCES :

  • persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

minim studii medii;

  • certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic;
  • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

 

  • Pentru ocupaţiile agent control acces, agent de securitate incinte, agent gardă de corp, agent de intervenţie pază şi ordine şi agent transport valori se organizează cursuri de specializare, la care pot participa doar absolvenţii cursului de calificare de bază ( agent de securitate COD C.O.R .
  • Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. Pentru a fi admisă la curs sau a candida la procesul de evaluare pentru calificarea de agent pază/ securitate obiective, bunuri şi valori trebuie să fie avizat de poliţie/ autoritatea de reglementare.
  • În plus, pentru specializarile : şef tură, cod COR 516911, inspector de pază/ securitate, cod COR 516912; consultant de pază/ securitate, cod COR 516914 ,persoana care urmeaza cursurile trebuie să aibă experienţă conform prevederilor standardelor ocupationale ,în activitatea de pază sau în structurile sistemului naţional de apărare.
  1. Persoana care doreşte să obţină calificarea de agent transport valori trebuie să urmeze un curs de specializare. Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. Pentru a fi admisă la curs sau a candida la procesul de evaluare pentru calificarea de agent transport valori trebuie sa aibă calificarea de bază – agent de securitate – şi să fie atestat/ recunoscut de poliţie/autoritatea de reglementare.

De asemenea trebuie să mai îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: vârsta de cel puţin 21 ani; liceul cu bacalaureat sau 10 clase şi şcoală profesională; cel puţin 1 an experienţă în sectorul securităţii private; aptitudini fizice corespunzătoare; disponibilitate pentru deplasări frecvente; atestat pentru port armă cu muniţie letală; apt medical şi psihologic.

Agentul transport valori îşi desfăşoară activitatea în echipă cu şoferul de pe autospeciala de transport valori şi dacă situaţia impune şi cu casierul. De aceea este foarte importantă pregătirea înainte de începerea activităţii de transport de valori şi colaborarea permanentă dintre membrii echipajului.

 

2. Persoana care doreşte să obţină calificarea de agent gardă de corp trebuie să urmeze un curs de specializare. Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. Pentru a fi admisă la curs sau a candida la procesul de evaluare pentru calificarea de agent gardă de corp trebuie sa aibă calificarea de bază – agent de securitate – şi să fie atestat/recunoscut de poliţie/autoritatea de reglementare.

De asemenea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– vârsta de cel puţin 21 ani,

– liceul cu bacalaureat,

– cel puţin 1 an vechime în sectorul securităţii private,

– raport optim între înălţime şi greutate,

– constituţie fizică atletică,

– apt medical şi psihologic.

 

Agentul gardă de corp îşi desfăşură activitatea în echipă cu şoferul autovehiculului de transport al persoanei protejate, cu/sau alţi agenţi de gardă de corp, cu echipajul de însoţire.

Pentru mai multe detalii privind conditiile de acces va rugam sa ne contactati.

 

DURATA TOTALA  : 40  DE ORE( teoretica si practica)

 

Bugetul de timp alocat evaluărilor periodice şi evaluării finale nu se include în durata totala a cursului .

 

Activităţile practice sunt destinate fundamentării unor concepte, întocmirii unor algoritmi şi metode de lucru,privitor la organizarea , conducerea si controlul  activitatii de paza., precum si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine.

 

Programa-cadru a fost elaborată cu consultarea furnizorilor de formare profesională, a organizaţiilor patronale şi a asociaţiilor profesionale din domeniul securităţii private, avizată de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică şi aprobată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu, ce poseda si performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.

Certificatele de absolvire sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.

 

 

 

Adresabilitate curs: Cursul se adreseaza atat persoanelor care lucreaza in cadrul  societatilor specializate de paza si protectie, cat si in cadrul  unitatilor care vor sa implementeze dispozitive de paza proprie.

 

OBIECTIVE GENERALE

La finalul cursului absolvenţii trebuie să dobândească cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea atributiilor specificate in standardul occupational.

Certificatele de absolvire sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.

 

FORMULAR PRE-INSCRIERE ONLINE LA CURS

 

– AGENT PAZĂ/ SECURITATE, COD COR 516901;

– AGENT CONTROL ACCES, COD COR 516902;

– AGENT DE PAZĂ/ SECURITATE INCINTĂ (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.), COD COR 516903;

– AGENT GARDĂ DE CORP, COD COR 516904;

– AGENT DE INTERVENŢIE PAZĂ ŞI ORDINE, COD COR 516907;

– AGENT TRANSPORT VALORI, COD COR 516908;

– AGENT CONDUCĂTORI DE CÂINI DE SERVICIU, COD COR 516909;

– ŞEF TURĂ, COD COR 516911;

– INSPECTOR DE PAZĂ/ SECURITATE, COD COR 516912;

– CONSULTANT DE PAZĂ/ SECURITATE, COD COR 516914.


 

top